Hässleholms kommun

Tillgänglighetsredogörelse

Så många som möjligt ska kunna ta del av informationen på våra webbplatser. Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten. Här finns aktuell status för våra webbplatsers tillgänglighet samt kontaktuppgifter så att du kan uppmärksamma oss på problem och få hjälp att ta del av information.

De här webbplatserna ingår

 • hassleholm.se - kommunens huvudwebbplats
 • turism.hassleholm.se - Turism i Hässleholm
 • etjanster.hassleholm.se - E-tjänstportal
 • komvuxhassleholm.se - Komvux, vuxenutbildning
 • yhs.se - Yrkeshögskolan syd
 • hassleholmkulturhus.se - Hässleholm kulturhus
 • hovdala.se - Hovdala slott
 • markan.se - Markan aktivitetshus för barn och unga
 • EU-forum.se - Europaforum

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Hässleholms kommuns webbplatser är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till offentlig service.

Vi har arbetat aktivt med webbtillgänglighet i många år. Det är viktigt att alla kan ta del av informationen på våra webbplatser. Under det senaste året har vi gjort en stor genomgång av hassleholm.se och rättat brister. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar.

Du kan läsa om vilka problem som finns under rubriken "Bristande förenlighet med lagkraven" nedan.

Gör så här om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från hassleholm.se i något annat format, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister på webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även använda formuläret för att begära hjälp att få tillgång till material som inte är tillgängligt för dig.

Rapportera brister och få hjälp att ta del av material som inte är tillgängligt för digDu kan vara anonym, men fyll i din e-post om du vill ha svar.
Ärende
ÄrendeHär kan du klistra in en adress till sidan där problemen uppstå

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är inte helt tillgängligt.

 1. Många pdf-filer på webbplatserna är inte helt tillgänglighetsanpassade, vilket kan göra det svårt för synskadade att få innehållet korrekt uppläst. Kommunens dokumentmallar innehåller tillgänglighetsfel, men ett nytt system som gör det möjligt att skapa korrekta dokument, håller på att installeras. Det kan finnas innehåll i dokument som är skannat, i vissa fall handskrivna handlingar, som gör det svårt att få en korrekt texttolkning.

 2. Det finns e-tjänster och system, som du når via våra webbplatser, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte äger eller kan justera. Statusen förändras vid kommande upphandlingar.

Nedanstående fel kan förekomma på enstaka sidor och beror på misstag vid publicering av innehållet på sidan. Vi kontrollerar och rättar löpande.

 1. Det kan förekomma bilder utan alternativtext.
 2. Det kan förekomma tabeller utan tabellrubrik.
 3. Det kan förekomma sidor med felaktig rubrikstruktur.

Undantag

Innehåll som inte omfattas av lagen:

 1. Våra webbplatser innehåller dokument som är publicerade före 23 september 2018 och därför är undantagna från lagen. Oftast handlar det om brister som gör att det kan vara svårt för synskadade att få dem upplästa korrekt.

 2. Det finns filmer som är publicerade före 23 september 2020 som inte är textade och syntolkade, vilket gör det svårt för hörselskadade att ta del av innehållet.

 3. Det finns kartor som är undantagna från lagen och inte är tillgängliga för synskadade.

Oskäligt betungande belastning

Hässleholms kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kommunfullmäktiges webbsändningar kommer inte att textas. Det skulle innebära ett oskäligt betungande arbete i förhållande till nyttan. Sändningarna kommer därför ligga kvar utan text. Alternativet är att inte publicera dem efter livesändningen.Vi tillgänglighetsanpassar sammanträdesprotokoll i största möjliga mån, men det är inte alltid möjligt att göra dem helt tillgängliga. Det beror på att handlingar kommer in i format som inte är digitala, till exempel handskrivna yttranden och handlingar som kommer med post och sedan skannas in. Dokument- och ärendehanteringssystemet har brister som gör att dokumenten inte blir helt tillgängliga.

Så har vi testat webbplatserna

Tester och uppföljning sker kontinuerligt. Bedömningen för tillgänglighetsredogörelsen gjordes XXXXXXXX.

 1. Vi använder SiteImprove som kvalitessäkringsverktyg för att hitta och åtgärda brister i tillgängligheten.
 2. Vårt publiceringsverktyg Sitevision har stöd för att fånga upp många tillgänglighetsfel redan innan sidor publicerats.
 3. Vi har gjort tester med AChecker och arbetat tillsammans med tillgänglighetsexperter för att hitta och rätta tillgänglighetsfel.
 4. Under utvecklingen av webbplatsen genomfördes tester med synskadade.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: