Hässleholms kommun

Naturvård

 • Biologisk mångfald

  Här kan du läsa om vår kommuns stoltheter när det gäller biologisk mångfald.

 • Finjasjön

  Här hittar du information om hur vi jobbar med Finjasjön.

 • Grönplaner

  Grönplaner visar hur kommunen bör ta hand om naturen i och kring våra tätorter.

 • Invasiva främmande arter

  Jätteloka och parkslide - här kan du läsa om invasiva arter.

 • Naturskydd

  Naturreservat, biotopskydd och mer - här hittar du hur vi jobbar med naturskydd.

 • Naturvårdsprojekt

  Här kan du läsa om våra projekt för Almaån, Hovdala och Mölleröd naturområde.

 • Skogsvård

  Här kan du läsa om hur vi jobbar med skogsvård i den skog som kommunen äger.

Hitta snabbt

Självservice

Vi hjälper dig med e-tjänsterna.

Hör av dig till oss på kontaktcenter om du undrar något.

Nyheter för bygga bo och miljö